ICF-blokken voor binnenmuren in wit eps

Twee modellen : dikte 15,75cm en 24,75cm

MiniBriq-blokken

zijn een perfecte aanvulling van EcoBriq®, meer speciaal om de binnenmuren op te trekken.

- Voor niet-dragende muren en voor muren die slechts langs één zijde belast worden zijn de 15,75cm dikke blokken de perfecte oplossing.

- Voor binnenmuren die langs beide zijden belast worden zijn de 24,75cm blokken de aangewezen oplossing.

Voordeel : MiniBriq's zijn minder duur per m² (wit EPS is minder duur dan Neopor®)

Nadeel : meer blokken nodig per m² (dus meer plaatsingswerk)

0,16875m² per blok of 5,92 blokken per m²

Lengte 675 mm

Hoogte 250 mm

Dikte 157,5 mm

Binnenwand 40 mm

Betonwand 77,5 mm

Buitenwand 40 mm


Zwembaden : blokkenset voor het maken van een romeinse trap

Zwembaden en zwemvijvers

MiniBriq-blokken van 24,75cm zijn ook uitermate geschikt voor het bouwen van zwembaden en (zwem)vijvers!

MiniBriq-blokken hebben het voordeel dat er afrondingen, bvb. Een Romeinse trap, kunnen gemaakt worden. 

Het handige kliksysteemvan onze bouwblokken laat een  snelle en efficiënte constructie toe zorgt tegelijk voor een goede isolatie.

De bouwblokken worden nadien afgewerkt zwembadfolie en het zwembad kan gevuld worden!

EcoBriq® : : Schwimmbäder und Schwimmteiche  Sowohl die MiniBriq-Blöcke von 24,75 cm als auch die IsoBriq-Blöcke von 25 cm sind auch für Schwimmbecken und (Schwimm-)Teiche bestens geeignet!  MiniBriq-Blöcke haben den Vorteil, dass Rundungen, z. B. römische Stufen, vorgenommen werden können. Römische Stufen, können gemacht werden. IsoBriq-Blöcke haben den Vorteil, dass die Ecken vorgeformt sind.
EcoBriq®:: Swimming pools and swimming ponds  Both the MiniBriq blocks of 24.75cm and the IsoBriq blocks of 25cm are also extremely suitable for swimming pools and (swimming) ponds!  MiniBriq blocks have the advantage that roundings, e.g. Roman steps, can be made. Roman steps, can be made. IsoBriq blocks have the advantage of preformed corners.
EcoBriq® :Piscines et étangs de natation  Les blocs MiniBriq de 24,75 cm et les blocs IsoBriq de 25 cm conviennent également parfaitement aux piscines et aux étangs (de natation) !  Les blocs MiniBriq présentent l'avantage de permettre la réalisation d'arrondis, par exemple des pas romains. Des pas romains, ça peut se faire. Les blocs IsoBriq présentent l'avantage d'avoir des coins préformés.